معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

کارشناسان


نام و نام خانوادگی

سمت/ مسئولیت

تلفن تماس

داخلی

فاطمه کهساری

کارشناس دانش آموختگان

32251701- 017

307

رمضانعلی کشیر

کارشناس دانش آموختگان

32251702 - 017

279

خدیجه سلطانی

کارشناس  امور مشمولین

32251704 - 017

303

مریم تربتی نژاد

کارشناس پذیرش و ثبت نام / انتقالی و مهمان

32251701- 017

347

سمانه نظرنوکنده

کارشناس پذیرش و ثبت نام / انتقالی و مهمان

32251701- 017

310

مصطفی گرزین

کارشناس امور آموزشی و مدیر اداره خدمات آموزشی

32426082- 017

 


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 06 تیر 1400 - 10:00