معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

کارشناسان آموزش


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / مسئولیت

تلفن مستقیم

داخلی

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1

هادی کرمی نوده

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32229901

304

دفتر مدیر امور آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

2

محمدعلی جبلی

مسئول دفتر مدیر آموزشی وکارشناس امور مشمولین

32251708

303

مدیریت مقطع کارشناسی

3

رمضانعلی کشیر

کارشناس امور دانش آموختگان مقطع کارشناسی    

 

296

4

مریم تربتی نژاد

کارشناس  پذیرش و ثبت نام مقطع کارشناسی

 

347

5

سمانه نظرنوکنده

کارشناس پذیرش و ثبت نام مقطع کارشناسی  

 

310

6

سیدرضا عقیلی

کارشناس پذیرش و ثبت نام مقطع کارشناسی  

 

310

7

نصرت الله فرامرزی

کارشناس کمیسیون موارد خاص

 

 

مدیریت مقاطع تحصیلات تکمیلی

8

محمودرضا میرزایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری و فرصت مطالعاتی

 

312

9

سارا ساورعلیا

کارشناس مسئول دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

 

311

10

نسرین فلاحی

امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و استعداد درخشان

 

295

11

فاطمه کهساری

کارشناس مسئول دانش آموختگان مقطع کارشناسی

 

307

اداره رایانه و برنامه ریزی آموزش

12

مرادعلی اسماعیل زاده 

کارشناس رایانه

32245963

293

13 

سمیه محمدی 

کارشناس رایانه

32245963

293

امور اعضای هیات علمی

14

طاهره خادم الفقرا

کارشناس امور حق التدریس

 

267

15

فرزانه طاهری

کارشناس ترفیعات و هیات ممیزه

 

309

امور گسترش رشته ها و تمدید قرارداد

16

محمودرضا  میرزایی

کارشناس پذیرش و ثبت نام مقطع دکتری

 

294

اداره خدمات آموزشی

17

مصطفی گرزین

مدیر خدمات آموزشی

0173244087

 

18

افسانه  فروغی

امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های تولید گیاهی، صنایع غذایی، آب و خاک، علوم دامی و مدیریت کشاورزی

01732437601

 

19

مریم کشیر

امور دانشجویان کارشناسی (دانشکده های تولید گیاهی، شیلات و محیط زیست و مرتع و آبخیزداری)

01732426082

 

20

رضا ساورعلیا

امور دانشجویان کارشناسی دانشکده های صنایع غذایی، آب و خاک، علوم دامی و مدیریت کشاورزی

01732440871

 

21

جواد کردی

امور دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

1732427174

 

22

عبداله چمنی

امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مرتع و آبخیزداری

0173244087

 

17

سخید پرنیان

امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیلات و محیط زیست

0173244087

 

بایگانی

18

حلیمه غریب

امور بایگانی کارشناسی

 

314

دبیرخانه

19

زمان مازندرانی

امور دبیرخانه

 

306

کارپرداز

20

رضا جافر نوده

کارپرداز 

 

 

خدمات

21

حسین  محبتی 

خدمات

 

333  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مرداد 1400 - 14:01