معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

معاونین آموزشی گذشته


نام و نام خانوادگی

دوره مدیریت

           دکتر مهدی کاشانی نژاد

1395 تاکنون

           دکتر افشین سلطانی

1392-1395

           دکتر علی شعبانی

1385-1392

           دکتر یوسف جعفری آهنگری

1385-1385

            دکتر رامین رحمانی

1380-1385

            دکتر فرهاد یغمایی

1377-1380

            دکتر اصغر امیدوار

1376-1377

            دکتر غلامرضا حدادچی

1373-1376

             دکتر فرهاد یغمایی

1371-1373

             دکتر ابوالقاسم کمالی

1369-1371  تاریخ آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1400 - 09:45