معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

آیین نامه های مقطع دکتری


فهرست آیین نامه ها و شیوه نامه های دکتری

عنوان

PDF/jpg

Word

آیین نامه استعداد درخشان دکتری

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آیین نامه تسهيلات آموزشي ایثارگران دوره دكترا

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آیین نامه دکتری ورودی 95 به بعد

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

اصلاحیه آیین نامه پذیرش در آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد و دکتری برای اجرا از سال 98-97

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

دستورالعمل فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل خارج کشور دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه آزمون جامع و دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دکتری ورودی 97 و پس از آن

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه اجرایی دکتری ورودی 95 به بعد

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی 94

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه تشویق رتبه های برتر آزمون دکتری

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه جذب و حمایت از فرصت کوتاه مدت داخلی دانشجویان دکتری

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

فرایند اجرایی فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع دکتری

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

دستورالعمل فرصت مطالعاتی داخل و خارج دانشجویان دکتری سال 1400

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شيوه نامه جذب و حمايت از فرصت کوتاه مدت داخلي سال 1400

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مرداد 1400 - 12:41