معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

معرفی مدیریت امور آموزشی دانشگاه


مدیریت امور آموزشی دانشگاه یکی از واحدهای تابعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. این مدیریت کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی را از آغاز تا فراغت از تحصیل به عهده دارد و در ايجاد هماهنگي بين اداره خدمات آموزش، دانشكده ها و نیز اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي فعاليت می نماید.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 خرداد 1400 - 13:30