معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

اداره دانش آموختگان و مشمولین


 • دریافت پرونده‌های دانش‌آموختگان از واحد پذیرش و ثبت‌نام؛ 
 • بررسی تائیدیه­ های تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی؛
 • دریافت تسویه‌حساب‌های ارسالی از امور دانشجویان دانشگاه و یا صندوق رفاه دانشجویان و بایگانی در پرونده؛
 • بررسی فرم تکمیل‌شده تسویه‌حساب دانشجویی و دریافت کارت دانشجویی دانش‌آموختگان و منصرفان از تحصیل؛
 • اعلام موارد نقص پرونده دانش‌آموختگان؛
 • معرفی دانش‌آموختگان مشمول به اداره نظام‌وظیفه؛
 • صدور گواهی موقت دانش‌آموختگان واجد شرایط؛
 • امور مربوط به صدور تائیدیه‌های تحصیلی و ریزنمرات و ارسال پاسخ به سایر دانشگاه‌ها، ادارات و نهادها؛
 • ارسال تائیدیه و گواهی فارغ‌التحصیلی و ریزنمرات به سازمان امور دانشجویان؛
 • انجام مکاتبات لازم در صورت عدم ارسال پرونده به اداره فارغ‌التحصیلان در زمان صدور تأییدیه تحصیلی؛
 • تهیه فهرست اسامی دانشجویان فارغ‌التحصیل؛
 • بایگانی نسخه دوم تائیدیه تحصیلی و کلیه مدارک و مکاتبات مربوطه؛
 • بررسی پرونده متقاضیان دریافت دانشنامه مطابق با دستورالعمل لغو تعهد آموزش رایگان و سایر قوانین؛
 • بررسی سامانه لغو تعهد آموزش رایگان دانش‌آموختگان و تأیید مدارک مربوطه؛
 • دریافت مستندات صدور دانشنامه از متقاضی؛
 •  صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش‌آموختگان واجد شرایط؛
 •  انجام امور جهت درج آگهی مفقود شدن گواهی موقت و دانشنامه در روزنامه‌های رسمی؛

 

شرح وظایف امور مشمولین و نظام‌وظیفه

 • هماهنگی با اداره نظام‌وظیفه در ابتدای هر سال تحصیلی جهت اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی؛
 • بررسی درخواست دانشجویان جدیدالورود کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری جهت معافیت تحصیلی؛
 • ارسال نامه درخواست صدور معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود واجد شرایط به نظام‌وظیفه؛
 • ثبت معافیت‌های تحصیلی صادره در سامانه آموزشی؛
 • پیگیری مشکلات مشمولین که معافیت تحصیلی آن‌ها با مشکل مواجه شده؛
 • معرفی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته از دانشگاه‌های دیگر به نظام‌ وظیفه؛
 • معرفی دانشجویان اخراجی و انصرافی کلیه مقاطع به نظام ‌وظیفه؛
 • استعلام موارد ابلاغی کمیسیون موارد خاص از نظام ‌وظیفه؛
 • معرفی دانشجویان متقاضی به سفر علمی و زیارتی خارج از کشور به نظام‌وظیفه؛
 • ابطال معافیت‌های تحصیلی دانش‌آموختگان؛


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 06 تیر 1400 - 09:55