معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

آیین نامه های مقاطع کارشناسی


عنوان

PDF/jpg

Word

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی_ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 91 و 92

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته وناپیوسته ورودی 93 تا 96

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 ورودی 97 و بعد از آن

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 97 و بعد از آن

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

شیوه نامه ارائه درس کارآفرینی

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

سرفصل درس کارآفرینی

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

دستورالعمل اجرایی امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشگاه

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

فرایند اجرایی فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج کشور به داخل کشور

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ۹۲

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

دستوالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان آموزش

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی_ نظام وظیفه

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

https://education.gau.ac.ir/gallery/File/mvxosqly486752.png

 


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مرداد 1400 - 14:49