معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مدیران آموزشی گذشته


نام و نام خانوادگی     

دوره مدیریت

دکتر علی محمدیان بهبهانی

1396 تاکنون

دکتر سید اسماعیل رضوی

1393-1396

دکتر مهدی مفتاح هلقی

1388-1393

دکتر غلامحسین شمعانیان

1385-1388

دکتر علی شعبانی

1384-1385

دکتر محمد زمان دماوندی

1379-1384

دکتر ابوالقاسم خزائیان

1377-1379

دکتر محمد باقر باقریه نجار

1375-1377

دکتر علی شاکری

1371-1375

دکتر فرهاد یغمایی

1367-1371

دکتر غلامرضا حدادچی

1365-1367

دکتر محمد زمان دماوندی

1361-1364

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 30 خرداد 1400 - 10:10