معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مدیران آموزش های آزاد و مجازی گذشته


نام و نام خانوادگی

دوره مدیریت

دکتر حنانه محمدی کنگرانی

1400 تا کنون

دکتر سید حسین حسینی فر

1397-1400

دکتر حسین بارانی

1393-1397  تاریخ آخرین بروزرسانی : 30 خرداد 1400 - 09:52