معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مقطع کارشناسی


 

سرفصل مصوب

اسامی رشته‌ها

ردیف

اقتصاد كشاورزي

1

ترويج و آموزش كشاورزي پايدار

2

علوم دامي

3

علوم و مهندسي آب

4

علوم و مهندسي باغباني

5

علوم و مهندسي جنگل

6

علوم و مهندسي خاك

7

علوم و مهندسي شيلات

8

علوم و مهندسي صنايع غذايي

9

علوم و مهندسي محیط ‌زیست

10

گیاه‌پزشکی

11

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

12

مهندسي صنايع چوب و فرآورده‌های سلولزي

13

مهندسي صنايع مبلمان

14

مهندسي طبيعت

15

مهندسي فضاي سبز

16

مهندسي ماشین‌های صنايع غذايي

17

مهندسي مكانيك بيوسيستم

18  تاریخ آخرین بروزرسانی : 15 تیر 1400 - 09:53