معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مقطع کارشناسی ارشد


ردیف

رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل مصوب

1

اقتصاد كشاورزي- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

2

اقتصاد كشاورزي- اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست

3

اقتصاد كشاورزي- سیاست و توسعه کشاورزی

4

اگرو اكولوژي

5

اگرو تكنولوژي- فیزیولوژی گیاهان زراعی

6

اگرو تكنولوژي- اکولوژی گیاهان زراعی

7

اگرو تكنولوژي- علوم و تکنولوژی بذر

8

اگرو تكنولوژي- علوم علف‌هاي هرز

9

بیماری شناسی گیاهی

10

بيوتكنولوژي كشاورزي

11

ترویج و آموزش کشاورزی پايدار- ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

12

ترویج و آموزش کشاورزی پايدار- نوآوري و كارآفريني كشاورزي

13

توسعه روستایی

14

حشره‌شناسي كشاورزي

15

ژنتيك و به‌نژادي گياهي

16

علوم دامي- تغذیه دام

17

علوم دامي- تغذیه طیور

18

علوم دامي- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

19

علوم دامي- فیزیولوژی دام و طیور

20

علوم و مهندسي آب- آبیاری و زهکشی

21

علوم و مهندسي آب- سازه‌های آبی

22

علوم و مهندسي آب- منابع آب

23

علوم و مهندسی آبخیزداری- حفاظت آب‌وخاک

24

علوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه‌های آبخیز

25

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه‌ای

26

علوم و مهندسی باغبانی- درختان ميوه

27

علوم و مهندسی باغبانی- سبزی‌ها

28

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی

29

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

30

علوم و مهندسي جنگل- علوم زيستي جنگل

31

علوم و مهندسي جنگل- مديريت جنگل

32

علوم و مهندسي شيلات- بوم‌شناسی آبزیان

33

علوم و مهندسي شيلات- تکثیر و پرورش آبزیان

34

علوم و مهندسي شيلات- صید و بهره‌برداری آبزیان

35

علوم و مهندسي شيلات- فرآوری محصولات شیلاتی

36

علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فناوری مواد غذایی

37

علوم و مهندسی صنایع غذایی- شيمي مواد غذایی

38

علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی

39

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

40

علوم و مهندسی محیط‌زیست- آلودگی‌های محیط‌زیست

41

علوم و مهندسی محیط‌زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین

42

علوم و مهندسی محیط‌زیست- مديريت و حفاظت تنوع زیستی

43

علوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مرتع

44

علوم و مهندسی مرتع- گیاهان دارویی و صنعتی

45

علوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع

46

مديريت حاصلخيزي و زيست‌فناوري خاك- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

47

مديريت حاصلخيزي و زيست‌فناوري خاك- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذيه گياه

48

مديريت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

49

مديريت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضي

50

مديريت و كنترل بیابان

51

مهندسی مكانيك بيوسيستم- انرژی‌های تجدید پذیر

52

مهندسی مكانيك بيوسيستم- طراحی و ساخت

53

مهندسی مكانيك بيوسيستم- فناوری پس از برداشت

54

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌هاي سلولزي- حفاظت و اصلاح

55

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌هاي سلولزي- صنایع سلولزي

56

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌هاي سلولزي- کامپوزیت‌هاي ليگنوسلولزي  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 مرداد 1400 - 14:54