معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مقطع دکتری


ردیف

رشته‌های مقطع دکتری

سرفصل مصوب

1

آگرواکولوژی

2

آگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی

3

آگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

4

بیماری­شناسی گياهي

5

حشره ­شناسی کشاورزی

6

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

7

علوم دامی- تغذیه دام

8

علوم دامی- تغذیه طیور

9

علوم دامی- فیزیولوژی دام و طیور

10

علوم و مهندسي آب- آبياري و زهكشي

11

علوم و مهندسي آب- سازه‌های آبی

12

علوم و مهندسی آبخیز- حفاظت آب‌وخاک

13

علوم و مهندسی آبخیز- مدیریت حوزه‌های آبخیز

14

علوم و مهندسي باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

15

علوم و مهندسي باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

16

علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل

17

علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل

18

علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فنّاوری مواد غذایی

19

علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی

20

علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی

21

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فنّاوری مواد غذایی

22

علوم و مهندسی شیلات- بوم‌شناسي آبزيان

23

علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزيان

24

علوم و مهندسی شیلات- صید و بهره‌برداري آبزیان

25

علوم و مهندسی شیلات - فراوري محصولات شيلاتي

26

علوم و مهندسی محیط‌زیست

27

علوم و مهندسی مرتع

28

مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فنّاوری خاک- شيمي، حاصلخیزی خاك و تغذيه گياه

29

مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فنّاوری خاک- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

30

مدیریت منابع خاک- فيزيك و حفاظت خاك

31

مدیریت منابع خاک- منابع خاك و ارزيابي اراضي

32

مدیریت و کنترل بیابان

33

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی- صنایع سلولزی

34

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی- کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی  تاریخ آخرین بروزرسانی : 16 تیر 1400 - 10:26