معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

اعضای هیات ممیزه دانشگاه


اعضای هیات ممیزه دانشگاه در دوره هشتم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر علی نجفی نژاد

رییس دانشگاه

2

دکتر مهدی کاشانی نژاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

دکتر حمیدرضا رضائی

معاون پژوهش و فناوری

4

دکتر افشین سلطانی

عضو حقیقی

5

دکتر بهنام کامکار

عضو حقیقی

6

دکتر اسماعیل سیفی

عضو حقیقی

7

دکتر علی افشاری

عضو حقیقی

8

دکتر یحیی مقصودلو

عضو حقیقی

9

دکتر رامتین جولایی

عضو حقیقی

10

دکتر فرهاد خرمالی

عضو حقیقی

11

دکتر امیر احمد دهقانی

عضو حقیقی

12

دکتر سعید حسنی

عضو حقیقی

13

دکتر بهاره شعبانپور

عضو حقیقی

14

دکتر عبدالرسول ماهینی

عضو حقیقی

15

دکتر امیر سعدادین

عضو حقیقی

16

دکتر تقی طبرسا

عضو حقیقی

17

دکتر شعبان شتایی

عضو حقیقی

18

دکتر فرهاد یغمایی

عضو حقیقی

19

دکتر مصطفی رقیمی

عضو حقیقی

20

دکتر حمیدرضا صادقی پور

عضو حقیقی

21

دکتر حسین صبوری

عضو حقیقی

22

دکتر عباسعلی رستمی

عضو حقیقی

23

دکتر محمد بخشی جویباری

نماینده وزیر

24

دکتر علی کریمی

نماینده وزیر

25

دکتر محمد مهدوی

نماینده وزیر  تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 تیر 1400 - 10:30