معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مصوبات هیات ممیزه


تاریخ جلسه

                             مصوبات

1400/3/12

ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری همکاران سرکار خانم دکتر رقیه صفری، خانم دکتر مژگان سادات عظیمی، آقای دکتر میثم سالاری جزی و آقای دکتر آیدین پارساخو موافقت شد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 تیر 1400 - 12:35