معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

مقررات و آیین نامه‌ها


آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

اصلاحیه آیین نامه استخدامی

امتیازات مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

ضوابط و مقررات مرتبط با ترفیع استحقاقی و تشویقی

آیین نامه ارتقای مرتبه

شیوه نامه اجرایى آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی، آموزشى و پژوهشى

دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن

شیوه نامه امتیازدهی فعالیتهاي آیین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی


ضوابط مربوط به پایه های استحقاقی و تشویقی اعضای هیات علمی

قانون مقررات انتظامی

آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی

دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

شیوه نامه تعیین ظرفیت راهنمایی پایان نامه/رساله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شیوه نامه استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

شیوه نامه تکریم اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


فرایند تبدیل وضعیت طرح سربازی به پیمانی

فرآیند تمدید قرارداد

فرایند تبدیل وضعیت پیمانی استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

فرایند تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی-آزمایشی به رسمی قطعی

فرایند ترفیع سالیانه

فرایند ارتقاء مرتبه
  تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 خرداد 1400 - 12:38